مطالب توسط مدیر سایت

انواع سبک های دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی هنر تزئین یک خانه مسکونی یا تجاری با توجه به الگوها و سبک مختلف و متفاوت است . براساس انواع سبک دکوراسیون داخلی شما باید وسایل و تجهیزات مختلف خانه را خریداری کنید و به کمک آنها محیط زندگی خود را زیبا کنید . معماری داخلی تجهیز کردن فضا با وسایلی است که […]

مراحل بازسازی و مجموعه اقدامات در بازسازی

مجموعه اقدامات ، آیتم ها و مراحل بازسازی ساختمان از مواردی است که قبل از بازسازی باید نزد سازنده و مالک بطور کامل شفاف باشد تا امکان انجام یک عملیات بازسازی مطابق طرح های مد نظر طراح و تمایل کارفرما فراهم گردد. اگر بخواهیم مراحل بازسازی را بطور جزئی شرح دهیم ، باتوجه به جزئیات […]